Hjem > Referanser > Hjemmetjenesten Lier

Prosjektbeskrivelse

Oppdragsgiver
Lier Kommunale Eiendom

Gjennomføringsår
2019

Størrelse
Innredning av 800 m2 næringslokaler

Ansvarsområde
Totalentreprenør

Samspill og totalentreprise av innredning og oppbygging av ny hjemmetjeneste i tomt råbygg på 800 m2. NS 8407-kontrakt.

Tømrerarbeid, flisarbeider og innredning utført av SRAs egne ansatte. Resterende fag utført av våre underentreprenører.